logo

Dos culturas, cuatro lenguas, un futuro

977 77 19 17
977 30 03 64

MENUMENU

EL PROJECTE

projet còllege française international de reus

Integrem els valors perquè són part essencial de la nostra metodologia i ensenyament. Estem compromesos amb el foment de l’autonomia, la defensa del respecte cap a les diferències de cadascú, l’adquisició d’un esperit crític, la construcció del raonament argumentat i la comprensió dels valors laics.
Es tracta de transferir les eines, que permetran els nostres alumnes escollir el seu camí i donar el millor d’ells mateixos.
A l’Escola Primària i a l’ESO, els alumnes adquireixen gradualment el « marc comú de coneixements i competències », que constitueix el conjunt dels coneixements, aptituds, valors i actituds.

A partir de setembre de 2021, el LFIR – Marguerite Yourcenar acollirà els alumnes de Batxillerat per oferir-los una formació única i diferent en la província de Tarragona: el Batxillerat francès en quatre idiomes. Una veritable obertura al món.