logo977 77 19 17
977 30 03 64

Inici de curs

Posem a la vostra disposició els següens documents relacionats amb l’inici i funcionament del curs.

Reunió de pares
Equipament escolar

Inscripcions
Activitats extraescolars de preescolar
Activitats extraescolars de primària
Activitats extraescolars de secundària
Entrevista amb el tutor
Transport escolar
 Acollida de tarda
Escola d’oci
Llista de llibres curso 2017-18
Llibres per a CP
Llibres per a CE1
Llibres per a CE2
Llibres per a CM1
Llibres per a CM2
Llibres per a 6éme
Llibres per a 5éme
Llibres per a 4ème
Llibres per a 3ème
Llibres per a 2nde
Autoritzacions
Domiciliació bancària
Excursions
Drets d’imatge
Autorització presa de fotografies
Baixar sol a la parada del bus
Autorització persones responsables a la sortida de l’escola
Sortir sol de l’escola