logo977 77 19 17
977 30 03 64

MENUMENU

EL PROJECTE

projet còllege française international de reus

Integrem els valors perquè són part essencial de la nostra metodologia i ensenyament. Estem compromesos amb el foment de l’autonomia, la defensa del respecte cap a les diferències de cadascú, l’adquisició d’un esperit crític, la construcció del raonament argumentat i la comprensió dels valors laics.
Es tracta de transferir les eines, que permetran els nostres alumnes escollir el seu camí i donar el millor d’ells mateixos.
A l’Escola Primària i a l’ESO, els alumnes adquireixen gradualment el « marc comú de coneixements i competències », que constitueix el conjunt dels coneixements, aptituds, valors i actituds.